Nguyễn Thị Thảo Trâm

Tôi tên Nguyễn Thị Thảo Trâm, sinh năm 1992, tôi đến từ Xuân Lộc, Đồng Nai. Tôi làm Oriflame khi là 1 sinh viên, làm việc bán thời gian. Với Oriflame, tôi có cơ hội thay đổi bản thân từ một cô gái nhút nhát và không có bất cứ…

Xem thêm