Chương trình đơn hàng đầu tiên dành cho thành viên mới tháng 12/2017 Oriflame Việt Nam

VV mới gia nhập đặt đơn hàng đầu tiên trị giá từ 450.000đ trở lên trong Catalohue tháng 12 để được mua sản phẩm bên dưới với giá ưu đãi.

Tư vấn viên được mua là tư vấn viên tính từ ngày mở mã số đến thời điểm hiện tại chưa quá 30 ngày + chưa đặt đơn hàng nào trong tháng 11 và thời điểm hiện tại đó phải trong tháng 12 thì sẽ mua được sản phẩm nước hoa bên dưới. Mỗi thành viên mới chỉ được mua 1 sản phẩm

24252009_1403612663069276_1141013546_n24273423_1403612779735931_159707702_n