Lịch để bàn Oriflame năm 2018

Tư vấn viên Oriflame được công ty tặng lịch để bàn năm mới 2018.