CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN HÀNG ĐẦU TIÊN

Là chương trình quà dành cho thành viên mới tham gia Oriflame và đặt đơn hàng đầu tiên trong vòng 30 ngày kể từ khi tham gia

CHƯƠNG TRÌNH QUÀ CHÀO MỪNG

Là chương trình quà dành cho người mới tham gia trong 3 tháng đầu tiên khi trở thành thành viên Oriflame

CHƯƠNG TRÌNH BUSINESS CLASS (BC)

Là chương trình quà dành cho thành viên Oriflame. Chương trình này duy trì đều đặn hàng tháng đến khi có thông báo chương trình thay thế.

CHƯƠNG TRÌNH QUÀ BẢO TRỢ

Là chương trình quà dành cho thành viên Oriflame khi hỗ trợ thành viên khác làm tốt công việc được giao. Chương trình này tùy tháng mà công ty áp dụng hoặc không

CHƯƠNG TRÌNH TIỀN THƯỞNG DÀNH CHO MANAGER

Là chương trình quà dành cho thành viên Oriflame. Chương trình này áp dụng cho Manager mới  trong năm 2017

tien-thuong-manager-oriflame

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ DIRECTOR

Là chương trình quà dành cho thành viên Oriflame đạt tiêu chuẩn hội nghị trong nước 3 ngày 2 đêm tại resort 5 sao. Thời gian thi đua tháng 2 năm này đến tháng 1 năm sau.

hoi-nghi-director-oriflame

CHƯƠNG TRÌNH XE TAY GA CHO GOLD

chuong-trinh-tang-xe-air-blade-va-lead-cua-oriflame-11-1024x581

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GOLD

hoi-nghi-gold-oriflame-tai-phap

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ DIAMOND

hoi-nghi-diamond-oriflame-tai-nhat

CHƯƠNG TRÌNH NHÀ HOẶC XE HƠI CHO DIAMOND

1

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG XE CHO EXECUTIVE

flyer mercedes-rev

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TOÀN CẦU EXECUTIVE

hoi-nghi-executive-oriflame-2018