Chương trình đơn hàng đầu tiên dành cho thành viên mới tháng 09/2017 Oriflame Việt Nam

TVV mới gia nhập đặt đơn hàng đầu tiên trị giá từ 450.000đ trở lên trong Catalohue tháng 09 để được mua 1 trong những thỏi son bên dưới với giá 69.000đ (giá TVV).qua 450k