Chương trình đơn hàng đầu tiên dành cho thành viên mới tháng 11/2017 Oriflame Việt Nam

TVV mới gia nhập đặt đơn hàng đầu tiên trị giá từ 450.000đ trở lên trong Catalohue tháng 11 để được mua sản phẩm bên dưới với giá ưu đãi.

Tư vấn viên được mua là tư vấn viên tính từ ngày mở mã số đến thời điểm hiện tại chưa quá 30 ngày + chưa đặt đơn hàng nào và thời điểm hiện tại đó phải trong tháng 10 thì sẽ mua được sản phẩm nước hoa bên dưới. Mỗi thành viên mới chỉ được mua 1 chai

23146416_882811528551817_1964578964_n