Quà chương trình 225bp tháng 10/2017 Oriflame Việt Nam

Oriflame áp dụng cả chương trình 200bp thì đạt quà BC giảm giá 60% và nếu thêm 25bp nữa là 225bp thì nhận cả 2 phần quà là quà BC và quà nước hoa 139k trên hình bên dưới

22192731_1099896523478132_862508890_n