Bạn Có Biết?

Oriflame không ngừng sản xuất sản phẩm để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn thế giới

Với niềm tin chất lượng của sản phẩm, chúng tôi cam kết 100% về hiệu quả sử dụng. Nếu hoàn toàn không hài lòng với sản phẩm mình đã mua, quý khách hàng có thể hoàn trả lại sản phẩm và chúng tôi sẽ hoàn tiền lại trong vòng 30 ngày.

cam ket chat luong

Những thông tin đánh giá về sản phẩm Oriflame
1. Top 10 thương hiệu mỹ phẩm nên chọn 2015, oriflame đứng số 5:
http://depplus.vn/tin-tuc/28-02-2015/top-10-thuong-hieu-my-pham-nen-chon-nhat-nam-2015/236/28680/
2. Top 10 sữa rửa mặt trị mụn tốt nhất nên chọn:
http://artdeco.com.vn/blog/top-10-loai-sua-rua-mat-tri-mun-tot-nhat-tren-thi-truong.html
3. Top 5 nhãn hiệu son môi nổi tiếng được tin dùng hiện nay:
http://10s.vn/nhung-nhan-hieu-son-moi-noi-tieng-duoc-phai-dep-ua-chuong/
4. Danh mục những thương hiệu mỹ phẩm tốt nhất thế giới oriflame đứng vị trí thứ 4:
5. Oriflame vinh dự đạt giải Thương Hiệu xuất sắc nhất 2016 Thời Hội Nhập
Xem video

DƯỠNG DA

[pr_accordion][pr_accordion_item t_f_size=”16″ d_f_size=”14″ title_color=”#ffffff” title_bg_color=”#1e73be” descr_color=”#ffffff” acoptions=”%5B%7B%22title%22%3A%22GI%E1%BB%9AI%20THI%E1%BB%86U%22%2C%22acc_descr%22%3A%22Ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20tin%20v%C3%A0o%20hi%E1%BB%87u%20qu%E1%BA%A3%20di%E1%BB%87u%20k%C3%AC%20c%E1%BB%A7a%20s%E1%BB%B1%20k%E1%BA%BFt%20h%E1%BB%A3p%20gi%E1%BB%AFa%20c%C3%A1c%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BA%A7n%20thi%C3%AAn%20nhi%C3%AAn%20v%C3%A0%20nh%E1%BB%AFng%20ph%C3%A1t%20ki%E1%BA%BFn%20khoa%20h%E1%BB%8Dc%20ti%C3%AAn%20ti%E1%BA%BFn.%C2%A0%20D%C3%B9%20lo%E1%BA%A1i%20da%20b%E1%BA%A1n%20l%C3%A0%20g%C3%AC%20v%C3%A0%20b%E1%BA%A1n%20%C4%91ang%20trong%20%C4%91%E1%BB%99%20tu%E1%BB%95i%20n%C3%A0o%2C%20b%E1%BA%A1n%20c%C5%A9ng%20s%E1%BA%BD%20d%E1%BB%85%20d%C3%A0ng%20t%C3%ACm%20th%E1%BA%A5y%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20ph%C3%B9%20h%E1%BB%A3p%20t%E1%BB%AB%20danh%20m%E1%BB%A5c%20ch%C4%83m%20s%C3%B3c%20da%20%C4%91a%20d%E1%BA%A1ng%20c%E1%BB%A7a%20ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22N%C3%89T%20%C4%90%E1%BB%98C%20%C4%90%C3%81O%22%2C%22acc_descr%22%3A%22M%E1%BB%B9%20ph%E1%BA%A9m%20thi%C3%AAn%20nhi%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%BFn%20t%E1%BB%AB%20Th%E1%BB%A5y%20%C4%90i%E1%BB%83n.%20%C4%90%C3%A1p%20%E1%BB%A9ng%20ti%C3%AAu%20chu%E1%BA%A9n%20kh%E1%BA%AFt%20khe%20t%E1%BB%AB%20Ch%C3%A2u%20%C3%82u.%20B%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20cho%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20ti%C3%AAu%20d%C3%B9ng.%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%5D”][/pr_accordion]

TRANG ĐIỂM

[pr_accordion][pr_accordion_item t_f_size=”16″ d_f_size=”14″ title_color=”#ffffff” title_bg_color=”#1e73be” descr_color=”#ffffff” acoptions=”%5B%7B%22title%22%3A%22GI%E1%BB%9AI%20THI%E1%BB%86U%22%2C%22acc_descr%22%3A%22Trang%20%C4%91i%E1%BB%83m%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20c%C3%A1ch%20%C4%91%E1%BB%83%20t%C3%B4n%20vinh%20v%E1%BA%BB%20%C4%91%E1%BA%B9p%20t%E1%BB%B1%20nhi%C3%AAn%20v%C3%A0%20c%C5%A9ng%20l%C3%A0%20c%C3%A1ch%20%C4%91%E1%BB%83%20b%E1%BA%A1n%20th%E1%BB%83%20hi%E1%BB%87n%20c%C3%A1%20t%C3%ADnh%20ri%C3%AAng%20c%E1%BB%A7a%20m%C3%ACnh.%20Danh%20m%E1%BB%A5c%20trang%20%C4%91i%E1%BB%83m%20c%E1%BB%A7a%20Oriflame%20cung%20c%E1%BA%A5p%20t%E1%BA%A5t%20c%E1%BA%A3%20m%E1%BB%8Di%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20l%C3%A0m%20%C4%91%E1%BA%B9p%20thi%E1%BA%BFt%20y%E1%BA%BFu%20nh%C6%B0%20mascara%2C%20son%20m%C3%B4i%2C%20m%C3%A0u%20m%C3%A1%2C%20kem%20n%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20s%C6%A1n%20m%C3%B3ng%2C%20ph%C3%B9%20h%E1%BB%A3p%20v%E1%BB%9Bi%20m%E1%BB%8Di%20%C4%91%E1%BB%91i%20t%C6%B0%E1%BB%A3ng%20v%C3%A0%20m%E1%BB%8Di%20phong%20c%C3%A1ch.%20D%C3%B9%20l%C3%A0%20nhu%20c%E1%BA%A7u%20trang%20%C4%91i%E1%BB%83m%20cho%20nnh%E1%BB%AFng%20d%E1%BB%8Bp%20%C4%91%E1%BA%B7c%20bi%E1%BB%87t%20hay%20mong%20mu%E1%BB%91n%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20th%E1%BB%8Fa%20s%E1%BB%A9c%20s%C3%A1ng%20t%E1%BA%A1o%20v%C3%A0%20bi%E1%BA%BFn%20t%E1%BA%A5u%20ng%E1%BA%ABu%20h%E1%BB%A9ng%20c%C3%B9ng%20th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%20s%E1%BA%AFc%20m%C3%A0u%2C%20ch%E1%BA%AFc%20ch%E1%BA%AFn%20Oriflame%20s%E1%BA%BD%20l%C3%A0m%20b%E1%BA%A1n%20h%C3%A0i%20l%C3%B2ng%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22N%C3%89T%20%C4%90%E1%BB%98C%20%C4%90%C3%81O%22%2C%22acc_descr%22%3A%22M%E1%BB%B9%20ph%E1%BA%A9m%20thi%C3%AAn%20nhi%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%BFn%20t%E1%BB%AB%20Th%E1%BB%A5y%20%C4%90i%E1%BB%83n.%20%C4%90%C3%A1p%20%E1%BB%A9ng%20ti%C3%AAu%20chu%E1%BA%A9n%20kh%E1%BA%AFt%20khe%20t%E1%BB%AB%20Ch%C3%A2u%20%C3%82u.%20B%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20cho%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20ti%C3%AAu%20d%C3%B9ng.%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%5D”][/pr_accordion]

NƯỚC HOA

[pr_accordion][pr_accordion_item t_f_size=”16″ d_f_size=”14″ title_color=”#ffffff” title_bg_color=”#1e73be” descr_color=”#ffffff” acoptions=”%5B%7B%22title%22%3A%22GI%E1%BB%9AI%20THI%E1%BB%86U%22%2C%22acc_descr%22%3A%22H%C6%B0%C6%A1ng%20th%C6%A1m%20t%E1%BA%A1o%20n%C3%AAn%20s%E1%BB%A9c%20quy%E1%BA%BFn%20r%C5%A9%2C%20kh%C6%A1i%20g%E1%BB%A3i%20nh%E1%BB%AFng%20ho%C3%A0i%20ni%E1%BB%87m%20%C4%91%E1%BA%B9p%20v%C3%A0%20%C4%91%C6%B0a%20tr%C3%AD%20t%C6%B0%E1%BB%9Fng%20t%C6%B0%E1%BB%A3ng%20phi%C3%AAu%20l%C6%B0u%20%C4%91%E1%BA%BFn%20nh%E1%BB%AFng%20v%C3%B9ng%20%C4%91%E1%BA%A5t%20xa%E2%80%A6%20V%E1%BB%9Bi%20danh%20m%E1%BB%A5c%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20hoa%20phong%20ph%C3%BA%20l%E1%BA%A5y%20c%E1%BA%A3m%20h%E1%BB%A9ng%20t%E1%BB%AB%20%C6%B0%E1%BB%9Bc%20m%C6%A1%20v%C3%A0%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20s%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t%20ngay%20t%E1%BA%A1i%20Ph%C3%A1p%2C%20kinh%20%C4%91%C3%B4%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20hoa%20c%E1%BB%A7a%20th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%2C%20b%E1%BA%A1n%20s%E1%BA%BD%20d%E1%BB%85%20d%C3%A0ng%20t%C3%ACm%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20cho%20m%C3%ACnh%20m%E1%BB%99t%20m%C3%B9i%20h%C6%B0%C6%A1ng%20th%E1%BA%ADt%20ho%C3%A0n%20h%E1%BA%A3o.%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22N%C3%89T%20%C4%90%E1%BB%98C%20%C4%90%C3%81O%22%2C%22acc_descr%22%3A%22M%E1%BB%B9%20ph%E1%BA%A9m%20thi%C3%AAn%20nhi%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%BFn%20t%E1%BB%AB%20Th%E1%BB%A5y%20%C4%90i%E1%BB%83n.%20%C4%90%C3%A1p%20%E1%BB%A9ng%20ti%C3%AAu%20chu%E1%BA%A9n%20kh%E1%BA%AFt%20khe%20t%E1%BB%AB%20Ch%C3%A2u%20%C3%82u.%20B%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20cho%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20ti%C3%AAu%20d%C3%B9ng.%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%5D”][/pr_accordion]

CHĂM SÓC CÁ NHÂN & TÓC

[pr_accordion][pr_accordion_item t_f_size=”16″ d_f_size=”14″ title_color=”#ffffff” title_bg_color=”#1e73be” descr_color=”#ffffff” acoptions=”%5B%7B%22title%22%3A%22GI%E1%BB%9AI%20THI%E1%BB%86U%22%2C%22acc_descr%22%3A%22C%C3%A1c%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20ch%C4%83m%20s%C3%B3c%20c%C3%A1%20nh%C3%A2n%20gi%C3%BAp%20n%C3%A2ng%20niu%20c%C6%A1%20th%E1%BB%83m%E1%BB%99t%20c%C3%A1ch%20to%C3%A0n%20di%E1%BB%87n%2C%20t%E1%BB%AB%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20ch%C4%83m%20s%C3%B3c%20v%C3%B9ng%20da%20ch%C3%A2n%2C%20v%E1%BB%87%20sinh%20c%C6%A1%20th%E1%BB%83%20cho%20%C4%91%E1%BA%BFn%20ch%C4%83m%20s%C3%B3c%20r%C4%83ng%20mi%E1%BB%87ng.%20%5CnT%C3%93C%3A%20B%E1%BA%A1n%20%C4%91ang%20mu%E1%BB%91n%20tr%E1%BA%A3i%20nghi%E1%BB%87m%20c%C3%A1c%20ki%E1%BB%83u%20t%C3%B3c%20m%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BA%A5t%20ho%E1%BA%B7c%20t%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%20c%C3%A1c%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20ch%C4%83m%20s%C3%B3c%20chuy%C3%AAn%20s%C3%A2u%20cho%20m%C3%A1i%20t%C3%B3c%3F%20%C4%90%C3%A2y%20l%C3%A0%20n%C6%A1i%20b%E1%BA%A1n%20s%E1%BA%BD%20t%C3%ACm%20th%E1%BA%A5y%20c%C3%A1c%20gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p%20l%C3%BD%20t%C6%B0%E1%BB%9Fng.%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22N%C3%89T%20%C4%90%E1%BB%98C%20%C4%90%C3%81O%22%2C%22acc_descr%22%3A%22M%E1%BB%B9%20ph%E1%BA%A9m%20thi%C3%AAn%20nhi%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%BFn%20t%E1%BB%AB%20Th%E1%BB%A5y%20%C4%90i%E1%BB%83n.%20%C4%90%C3%A1p%20%E1%BB%A9ng%20ti%C3%AAu%20chu%E1%BA%A9n%20kh%E1%BA%AFt%20khe%20t%E1%BB%AB%20Ch%C3%A2u%20%C3%82u.%20B%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20cho%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20ti%C3%AAu%20d%C3%B9ng.%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%5D”][/pr_accordion]

WELLNESS

[pr_accordion][pr_accordion_item t_f_size=”16″ d_f_size=”14″ title_color=”#ffffff” title_bg_color=”#1e73be” descr_color=”#ffffff” acoptions=”%5B%7B%22title%22%3A%22GI%E1%BB%9AI%20THI%E1%BB%86U%22%2C%22acc_descr%22%3A%22H%C3%A3y%20s%E1%BA%B5n%20s%C3%A0ng%20%C4%91%E1%BB%83%20tr%E1%BA%A3i%20nghi%E1%BB%87m%20nh%E1%BB%AFng%20bi%E1%BA%BFn%20chuy%E1%BB%83n%20t%C3%ADch%20c%E1%BB%B1c%20t%E1%BB%AB%20tinh%20th%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%83%20ch%E1%BA%A5t%20c%C3%B9ng%20Wellness%20by%20Oriflame.%20Ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20cam%20k%E1%BA%BFt%20gi%C3%BAp%20b%E1%BA%A1n%20hi%E1%BB%83u%20r%C3%B5%20n%E1%BB%81n%20t%E1%BA%A3ng%20ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c%20v%E1%BB%81%20ch%E1%BA%BF%20%C4%91%E1%BB%99%20dinh%20d%C6%B0%E1%BB%A1ng%20l%C3%A0nh%20m%E1%BA%A1nh%2C%20%C4%91%C6%B0a%20ra%20c%C3%A1c%20l%E1%BB%9Di%20khuy%C3%AAn%20v%C3%A0%20%C4%91%E1%BB%93ng%20th%E1%BB%9Di%20cung%20c%E1%BA%A5p%20nh%E1%BB%AFng%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20b%E1%BB%95%20sung%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20v%E1%BB%9Bi%20ngu%E1%BB%93n%20g%E1%BB%91c%20t%E1%BB%B1%20nhi%C3%AAn%2C%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20b%E1%BB%9Fi%20%C4%91%E1%BB%99i%20ng%C5%A9%20khoa%20h%E1%BB%8Dc%20h%C3%A0ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%20Th%E1%BB%A5y%20%C4%90i%E1%BB%83n.%20Wellness%20by%20Oriflame%20-%20L%E1%BB%9Di%20cam%20k%E1%BA%BFt%20v%E1%BB%81%20cu%E1%BB%99c%20s%E1%BB%91ng%20kh%E1%BB%8Fe%20m%E1%BA%A1nh%20v%C3%A0%20h%E1%BA%A1nh%20ph%C3%BAc%20d%C3%A0i%20l%C3%A2u.%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22N%C3%89T%20%C4%90%E1%BB%98C%20%C4%90%C3%81O%22%2C%22acc_descr%22%3A%22M%E1%BB%B9%20ph%E1%BA%A9m%20thi%C3%AAn%20nhi%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%BFn%20t%E1%BB%AB%20Th%E1%BB%A5y%20%C4%90i%E1%BB%83n.%20%C4%90%C3%A1p%20%E1%BB%A9ng%20ti%C3%AAu%20chu%E1%BA%A9n%20kh%E1%BA%AFt%20khe%20t%E1%BB%AB%20Ch%C3%A2u%20%C3%82u.%20B%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20cho%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20ti%C3%AAu%20d%C3%B9ng.%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%5D”][/pr_accordion]

VỀ TỔ CHỨC POWER

Tổ chức Power là 1 trong những đội nhóm áp dụng hình thức kinh doanh Oriflame online chuyên nghiệp nhất. Chúng tôi trang bị cho thành viên tham gia những công cụ từ miễn phí đến có phí để thành viên có thể đạt kết quả làm việc một cách nhanh nhất.

VỀ TỔ CHỨC POWER

Tổ chức Power là 1 trong những đội nhóm áp dụng hình thức kinh doanh Oriflame online chuyên nghiệp nhất. Chúng tôi trang bị cho thành viên tham gia những công cụ từ miễn phí đến có phí để thành viên có thể đạt kết quả làm việc một cách nhanh nhất.

BÁO CHÍ VIẾT VỀ ORIFLAME

[the-logo-slider]

ORIFLAME THƯƠNG HIỆU MỸ PHẨM ĐẾN TỪ THỤY ĐIỂN

Oriflame là một trong những công ty mỹ phẩm bán hàng trực tiếp hàng đầu, có mặt tại hơn 60 quốc gia và chiếm lĩnh thị phần chính tại hơn 30 quốc gia này. Công ty có nguồn gốc từ Thụy Điển với nhiều văn phòng đại diện tại Thụy Sĩ, Oriflame là thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm làm đẹp chất lượng và cơ hội kinh doanh độc đáo dành cho mọi đối tượng.

Hãy để chúng tôi giúp bạn!

Tại Tổ chức Power, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và kỷ luật cao. Tổ chức Power tập hợp những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh kinh doanh Oriflame online, đội ngũ hỗ trợ giàu nhiệt huyết luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn suốt 7 ngày trong tuần.

Hãy để chúng tôi giúp bạn!

Tại Tổ chức Power, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và kỷ luật cao. Tổ chức Power tập hợp những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh kinh doanh Oriflame online, đội ngũ hỗ trợ giàu nhiệt huyết luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn suốt 7 ngày trong tuần.

KINH DOANH NGAY HÔM NAY

Đăng Ký Miễn Phí

Ngay sau khi bạn đăng ký. Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ bạn và hướng dẫn bạn.

(Dấu * là bắt buộc)

Tên của bạn *

Địa chỉ Email *

Số điện thoại *

Bạn đang cần: *

Ghi chú:

KINH DOANH NGAY HÔM NAY

Đăng Ký Miễn Phí

Ngay sau khi bạn đăng ký. Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ bạn và hướng dẫn bạn.

(Dấu * là bắt buộc)

Tên của bạn *

Địa chỉ Email *

Số điện thoại *

Bạn đang cần: *

Ghi chú: