Các ứng dụng thành viên mới sau khi đăng ký cần tải về

Sau khi đã có mã số thành viên Oriflame và đã đổi mật khẩu tạm. Thành viên tải 2 ứng dụng này về và đăng nhập. Tuỳ theo bạn đang dùng điện thoại gì mà sẽ bấm vào link tương ứng để tải ứng dụng

1. Hệ điều hành Adroi của Samsung, Oppo, Asus…..

Đặt hàng

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oriflame.oriflame&hl=vi

Quản lý hệ thống

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.norbsoft.oriflame.businessapp&hl=vi

2. Hệ điều hành IOS của Iphone

Đặt hàng

https://itunes.apple.com/vn/app/oriflame/id1045037739?l=vi&mt=8

Quản lý hệ thống

https://itunes.apple.com/vn/app/oriflame-business/id905364143?l=vi

HẾT